Press Releases

Notice of adjourned meeting-16 March 2018

Kennigewing van verdaagde vergadering-16 Maart 2018

Nova Property Group – Persverklaring – 17 November 2017

Nova Property Group – Press Release – 17 November 2017

Communiques from Nova Property Group

Nova Communique – 3 November 2017 – Voting and Listing Process

Nova Kommunikasie – 30 Oktober 2017 – Noteringsproses

Nova Communique – 30 October 2017 – Listing Process

Nova-Communique-22-March-2017-English

Nova-Kommunikasie-22-Maart-2017-Afrikaans

Nova-KOMMUNIKASIE-7-Desember-2016-Afrikaans

Nova-COMMUNIQUE-7-December-2016-English

Nova-KOMMUNIKASIE-Junie-2016-Afrikaans Nova-Communique-June-2016-English

Nova-Communique-June-2016-English

Nova Communique April 2015

Nova Communique September 2015

Nova Communique September 2014

Nova Communique September 2014 Annexures